Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi

  

Sevgili Arkadaşlar,

 

24. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi içerisinde gerçekleştirilen TOTBİD-AGUH genel kurulu neticesinde seçilen yeni yürütme kurulu olarak önümüzdeki dönem içerisinde sizlerin destekleri ile gerçekleştirmeyi amaçladığımız faaliyet planımız şu şekildedir:

 

1.                 Tanıtım Faaliyetleri

Bu dönem içerisindeki öncelikli hedeflerimizden birisi; TOTBİD-AGUH’un tanınırlılığının ve temsil gücünün arttırılmasıdır. Bu sayede TOTBİD ile birlikte yapılması planlanan tüm aktivitelerde yoğun, hızlı ve efektif bir katılımın sağlanabileceği inancındayız. Bu hedef için atacağımız adımlar;

a.                  Mail Grupları

Geçen dönemde başlatmış olduğumuz sosyal platformlar ve özellikle mail gruplarının aktif olarak kullanılması çalışmaları devam edecektir. Hazırlanan davet yazısı, TOTBİD sekreterliğinden temin edilen 824 ortopedi asistan ve 273 genç uzmanın mail adreslerine gönderilerek, mail gruplarına katılmaya teşvik edilecektir. Son ulusal kongremizin ardından TOTBİD-AGUH tanınırlığı ve artan ilgi ile beraber bu sayının katlanarak hızlı bir şekilde artacağını düşünüyoruz.

 

b.                 Websitesi ve Diyaznı

Tanıtım ile birlikte bundan sonraki faaliyetlerimizi duyurmamız ve devam ettirmemiz için çok daha geniş içerikli bir websitesi için çalışmalar başlamıştır.

 

c.                  Bölgesel Toplantılara Katılım

Bu dönem içerisinde daha sık yapılması planlanan TOTBİD bölgesel toplantılarında TOTBİD-AGUH olarak bizlerde yer almak ve bölge doktorlarının sorunlarının tartışıldığı toplantılar içerisinde asistan oturumları yaparak, asistan sorunlarının ve isteklerinin tespitine yönelik aktif rol almak yine öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

 

d.                 Stant

Kongrelerde ve özellikle asistan katılımının yoğun olduğu kurslarda TOTBİD-AGUH olarak TOTBİD standının yanında kendi standımızı açmak, tanıtımımızı yapmak ve faaliyetlerimizi anlatmak istiyoruz.

 

e.                  Broşür

Ekte taslak olarak hazırlanmış olan TOTBİD-AGUH’tan kısa haberler içeren broşürlerimizi baskı olarak alarak, açacağımız stantlarda, toplantılarda dağıtmak ve direk olarak eğitim verilen kliniklere göndermek de planlarımız arasındadır.

 

f.                   AGUH Bülten

TOTBİD-AGUH olarak üç ayda bir olmak üzere bültenler hazırlamak istiyoruz. Bu bültenler içerisinde hocalarımızın yazıları, asistan köşeleri ve çeşitli eğitim materyalleri olmasını planlıyoruz.

 

g.                  TOTBİD-AGUH Klip

Ulusal Kongremizin kapanış törenin de yer verilen “Ortopedi asistanı kimdir?” isimli video klipimizin de Youtube ve websitemiz üzerinden yayınlanması da yine tanıtım faaliyetlerimiz arasındadır.

 

v    Gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin Orthopod üzerinden de duyurulması planlanmaktadır.

 

2.                 AGUH Akademi

 

Bu dönem içerisinde özellikle periferdeki genç uzmanlara yönelik olarak websitemizde yer alacak AGUH Akademi başlığı altında bir link üzerinden ulaşabilecekleri konsültan grupları oluşturmak en önemli projelerimizden biri olacaktır. Genç bir uzman danışmak istediği bir sorun veya bir vaka ile karşı karşıya kaldığında bu link üzerinden, daha öncesinde bu proje içerisinde yer alma isteğini belirtmiş alanında uzman bir hocamız ile hızlı bir şekilde iletişim kurabilecektir. Konsültan hocalarımız bu projede, yoğun olarak çalıştıkları konulara göre gruplandırılacak ve vaka içeriğine göre yönlendirmeler yapılacaktır. Danışan genç uzman açısından hızlı bir geri dönüşün önemi büyüktür. Bu nedenle ilgiyi arttırmak ve hızlı dönüşleri sağlamak açısından websitemiz üzerinden “Ayın Vakası” ve kongremizde katılımı yüksek olan hocalarımıza teşekkür plaketi gibi uygulamalar planlanmaktadır.

 

AGUH Akademi isminin, hazırlamak istediğimiz bültenlerde ve TOTBİD-AGUH faaliyetlerinde kullanılacak bir marka isim olması öngörülmektir.

 

 

 

3.                 FORTE Summit 2015 Toplantısı

 

19-20 Şubat 2015 tarihlerinde EFORT Genel Merkezinde Avrupa’nın genç ortopedi temsilcilerini bir araya getirecek FORTE Summit gerçekleştirilecektir. FORTE üyesi olarak TOTBİD-AGUH ülke temsilcisi olarak toplantıya katılacak ve ülke çapındaki projelerini sunacaktır.

 

4.                 Kurs ve Toplantılara Katılım

 

Ülkemizde birçok farklı dernek, kurum, kişi ve endüstri tarafından organize edilen kurs, toplantı, simülasyon eğitimleri gibi genç ortopedistlere yönelik eğitsel faaliyetler içerisinde TOTBİD-AGUH olarak aktif rol almak ve bu faaliyetlere bedelsiz asistan kontenjanları sağlamak hedefindeyiz. Sağlanan bu kontenjanlara uygun kişilerin seçiminde her seferinde farklı bölge, il ve kurumlardan kişilerin seçilmesinin bir kriter olabileceği görüşündeyiz.

 

 

5.                 Anketler

 

TOTBİD-AGUH olarak şu zamana kadar “Asistan memnuniyet anketi” ve “Hekime şiddet anketi” olmak üzere iki anket çalışması tamamlanmıştır ve “Asistan memnuniyet anketi” çalışması makale olarak hazırlanma aşamasındadır.

 

Mail grupları ve sosyal platformlar dışında, eğilimlerin ve isteklerin belirlendiği, sorunların tespit edildiği ve bilimsel olarak anlamlı olacak şekilde istatistiksel verilerin elde edildiği anket çalışmaları bu dönem içerisinde de devam edecektir. “Asistan memnuniyet anketi” Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı sonrasında katılan tüm asistanlara uygulanmış ve literatürdeki örnek anket çalışmalarının çok üzerinde bir katılıma ulaşılmıştır. Bu anlamda TOTBİD ve TOTEK vermiş olduğu desteğin bu dönem içerisinde de devam etmesi bizler için çok önemlidir.

 

 

 

6.                 Yurtiçi Travelling Fellowship

Yapılan anket çalışmalarında da anlaşıldığı üzere yurtiçi rotasyonlar ve “Travelling Fellowship” uygulamaları asistanların tamamına yakınının gerçekleştirmek istediği bir konudur. Bu konuda TOTBİD-AGUH olarak ülkemizde artroplasti, travma, spor cerrahisi, el cerrahisi, omurga cerrahisi gibi branşlarda merkez kurumlar belirleyip bu rotasyon çalışmalarının organizasyonu konusunda çalışmalarda bulunmak istiyoruz.

 

 

7.                 Asistanlara Yönelik Çalışmalara Katılım

 

Yürütülen tüm tanıtım faaliyetleri ve projeler neticesinde TOTBİD-AGUH’un temsil gücü yüksek bir konsey olması hedeflenmektedir. Bu temsil ve asistan ve genç uzmanlara ulaşabilme gücü sayesinde TOTBİD’in yürütmüş olduğu Temel Bilimler Araştırma Okulu, ÇEP Kursu, Ulusal Kongre içerisinde organize edilen asistan eğitim toplantıları gibi etkinliklerde, TOTBİD eğitim bursları ve TOTBİD üyeliğine yönelik duyurularda motivasyonun ve katılımın hızlı bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

8.                 Eğitim Standardizasyonu

 

Ülkemizde başlıca TOTBİD ve TOTEK tarafından yürütülen ortopedi ve travmatoloji asistan eğitimine yönelik standardizasyon çalışmalarında TOTBİD-AGUH olarak bizler de görev almak istiyoruz. Yönergemizde de yer aldığı üzere TOTEK yönetim kurullarına katılarak karar alma süreçlerinin içerisinde bulunmak ve “asistan karnesi” ve “kurum ziyaretleri” gibi bu standardizasyon çalışmalarına destek vermek istiyoruz.

 

 

Saygılarımla,

 

TOTBİD-AGUH Yönetim Kurulu,

 

Dr. Safa Gürsoy

TOTBİD-AGUH Başkanı