2012-2014 Faaliyetler

 

TOTBİD Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (TOTBİD-AGUH) mail grubu oluşturuldu. Türkiye’deki tüm asistan arkadaşların mail adreslerine davet gönderilerek sadece birkaç ay içerisinde yüksek bir katılım sağlandı. Üye olan herkesin katılımına açık olan bu mail grubu sayesinde daha hızlı ve etkili bir iletişim hedeflenmektedir. Mevcut olan Twitter ve yeni açılan Facebook sayfaları ile sosyal medya platformlarının daha aktif kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Avrupa genelinde uzmanlık eğitiminde ortak paydanın oluşturulması, eğitimin optimizasyonu ve standardizasyonu için, söylemlerimizi ve fikirlerimizi uluslararası da paylaşabileceğimiz 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren “Federation of Orthopaedics Trainees in Europe/FORTE”ye 2012 ilk yarısında Avrupa’daki 17.ülke olarak “ülke üyeliği” kabul edilmiştir.

 

Eylül 2013 tarihinden itibaren  Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri, Şubeleri ve Konseyleri Eşgüdüm Kurulları Ortak Toplantısı’na katılmıştır. AGUH, önceki dönem TOTBİD yönetimlerinin de desteği ile, TOTBİD Yönetim Kurullarında ve Aile Meclislerinde temsil edilmektedir. Bu sayede asistan ve genç uzmanların eğitim programları ile ilgili karar alma süreçlerine etkin bir şekilde dahil olabilmektedir.

 

İstanbul’da düzenlenen EFORT kongresinde FORTE-TOTBİD/AGUH iş birliği ile organize edilen FORTE oturumunda genç meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile etkin bir  tartışma ortamının sağlanmış ve toplantı büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır.

 

2012 Ekim ayında Ankara’da düzenlenen 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi’nde TOTBİD-AGUH’un katkıları ile bilimsel içeriği güçlü, yoğun katılım sağlanan, FORTE özel oturumu gerçekleştirilmiştir.

 

23. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde AGUH özel oturumuna yer verilmiştir. Değerli hocalarımızın, genç uzman ve asistan arkadaşlarımızın katılımı ile oturum başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TOTBİD-AGUH panelinin ikincisi, 24.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin ikinci günü 13 Kasım'da ''Mustafa Hüner'' salonunda, saat 15:45 - 17:00 arası gerçekleştirilecektir.

 

TOTEK - TOTBİD-AGUH işbirliği ile hazırlanan Türkiye’deki  asistanların tamamına yakınının katılımının sağlandığı “Asistan Memnuniyet Anketi” başarı ile tamamlanmış ve bilimsel yayın olarak hazırlanmaktadır.

 

TOTBID, TOTEK - TOTBİD-AGUH işbirliği ile hazırlanan ve bu yıl gerçekleştirilen “Hekime Şiddet Anketi” başarı ile tamamlanmış ve rapor halinde ilgili makamlara sunulmuştur.

 

TOTBİD Dergisi’nin 2014–6. sayısı AGUH’un da destekleri ile ‘’Eğitim Özel Sayısı’’ şeklinde hazırlanmıştır. AGUH üyesi genç meslektaşlarımızın makalelerine de yer verilmiştir.

 

Haziran ayında Londra’da  düzenlenen EFORT 2014 toplantısında yapılan FORTE oturumunda yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleşmiş ve TOTBID-AGUH adına Dr.Huri, Federation of Orthopaedcis Trainees in Europe/FORTE başkanlığına seçilmiştir(Resim 2). Bu sayede AGUH’un da uluslar arası platformlarda daha etkin bir şekilde yer alması beklenmektedir.

 

AGUH ve FORTE başkanı Gazi HURİ başkanlığında 19-20 Şubat 2015 tarihinde EFORT Merkez Ofisi, Rolle, İsviçre’de Avrupa’nın genç ortopedi temsilcilerini bir araya getirecek olan ‘’FORTE Summit 2015’’ toplantısı gerçekleştirilecektir(Resim 3). Toplantıya ülkemizi temsilen AGUH Yönetim Kurulu Başkanı katılacaktır. Toplantı ana hedeflerinden biri de, toplantı sonunda Avrupa’daki diğer genç ortopedi dernekleri ile işbirliği içerisinde, Avrupa Birliği Erasmus+ Çerçeve Programları doğrultusunda proje oluşturulmasıdır. Oluşturulacak olan bu eğitim projesinde AGUH’un, projenin liderliğini üstlenmesi öngörülmektedir.