Temel amacı Türkiye’de asistanlık eğitimi ve genç uzmanların sürekli mesleki eğitimi ile ilgili konularda sorunlarını belirlemek, bunlara çözüm üretmek ve eğitimin standartlarını arttırmak konusunda çalışmalarda bulunmak olan TOTBİD-AGUH Konseyi’nin ilk temelleri 2011 yılında düzenlenen 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde atılmıştır. Takibinde TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 2012 yılında almış olduğu karar ile TOTBİD-AGUH Konseyi kurulmuş ve aynı yıl içerisinde yapılan seçim ile TOTBİD-AGUH Konseyi, Yrd. Doç. Dr. Gazi Huri başkanlığında çalışmalarına başlamıştır. O tarihten beridir de ulusal ve uluslar arası platformlarda çalışmaları devam etmektedir. 24. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi içerisinde gerçekleştirilen TOTBİD-AGUH genel kurulu neticesinde seçilen yeni yürütme kurulu Dr. Safa Gürsoy başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir.